Samtale om Dugnad

img_2309

Velkommen til en dialog om DUGNAD mellom tømrermester Oddmund Stenset, som er arbeidsleder i prosjektet Heimatt fra Orkdal og Matti Lucie Arentz, billedkunstner, kurator og medlem av det kreative kollektivet Bureau Detours samt grunnlegger av det lokale ildsjel-prosjektet Byverkstedet på Tøyen.

Forfatter Lars Haga Raavand vil lese fra sin tekst:
En paviljong, en dirrende dugnadsånd

Dugnadsbegrepet er påstått å være utpreget norsk selv om det finnes tilsvarende tradisjoner for å utføre ulønnet frivillig arbeid i mange andre land. I 2004 ble dugnad kåret til Norges nasjonalord. Lokalsamfunn over hele landet, fra borettslag, nabolag, bygder, byer, bydeler og landsdeler utfører hvert år store og små oppgaver av betydning for felleskapet.

Prosjektet Heimatt i Orkdal, som er utgangspunktet for vår pågående utstilling Little Norway, er utelukkende basert på dugnad. 40 engasjerte pensjonister reiste til USA for å demontere og hente hjem stavkirkepaviljongen, og jobber nå daglig med å restaurere og reparere bygget før det skal gjenreises i Orkanger i 2017. Oddmund Stenset leder og organiserer arbeidet for dugnadsgjengen gjennom hele prosessen.

Bureau Detours er en kreativ organisasjon som skaper sosiale begivenheter i offentlig rom. Ofte er arbeidet stedsbasert der de engasjerer medlemmer i lokalsamfunnet til dugnad i sine prosjekter. Dette inspirerer unge og gamle til å bidra og knytte bånd til byen og nabolaget. Rekrutteringen til Bureau Detours er også basert på engasjement og evne til å bidra med ulike evner på ulike måter til felleskapet. Gruppen er tverrfaglig og består både av kunstnere, designere, arkitekturer, lærer, snekkere o.a.

Arentz og Stenset skal snakke om sine erfaringer å samtale om dugnad som fenomen og metode for engasjement. Hvordan får man med folk på dugnad? Hvordan engasjerer man og holder på engasjement? Hvordan bruker man ulik kunnskap og kompetanse?

Lars Haga Raavand er forfatter bak bøkene Hvalfall (2012), Skoggangssang (2013) og Vannsikt (2016).

Velkommen!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s