Ever the Land-filmvisning

 

557d0ab00db1aVelkommen til visning av filmen Ever the Land på galleri ROM.
Onsdag 5. oktober kl 19:00

EVER THE LAND utforsker de sterke båndene mellom et urfolk og deres land gjennom byggingen av et arkitektonisk landemerke iscenesatt fra en av New Zealands mest lidenskapelige og uavhengige maoristammer, Ngai Tūhoe.
Filmen utspiller seg i skogsregionen Te Urewera. Tūhoe er et folk som kjemper for å gjenoppbygge og kreve tilbake sine rettigheter. I de siste 150 årene har forholdet mellom Tūhoe Maori stammen og New Zealand regjeringen vært preget av langvarig misnøye. Opplevelser fra kolonitiden som ulovlig fratakelse av rettigheter til land og de ødeleggende konsekvensene av den brente jords taktikk og politikk preger forholdet. Filmen viser en brytningstid og et utrolig framsynt prosjekt: Tūhoe folket forhandler frem en offentlig unnskyldning og oppgjør fra den New Zealandske regjeringen og bygger et samfunnshus på dugnad – en arkitektonisk perle bygget med radikalt bærekraftige metoder. Her forenes tradisjon og miljø. Filmen gir oss en gripende skildring av urfolkets stolthet, tilhørighet og evne til samhandling.
Det nye bygget er, bokstavelig talt, reisverket  i denne unike dokumentaren. Vi fordyper oss  her i en kultur som er vevd inn i landskapet og en arkitektur som defineres av sin integritet til landskapet og kulturen. Dette er en film om fortid og fremtid, tradisjon og modernitet. Men mest av alt handler det om håpet – og det som trengs for å få det  oppfylt.

Regi: Sarah Grohnert
Manus: Sarah Grohnert
Fotograf: Sarah Grohnert
År: 2015
Land: New Zealand
Lengde: 90 min

Rip It Up Magazine Aug 19, 2015

“…Deeply affected both my heart and mind”

Flicks.co.nz Aug 19, 2015

“…Gorgeous, elegant, and breath-haltingly profound.”

New Zealand Herald Aug 28, 2015

“…An impressive little film that deserves attention.”

…………………………………………………………………………………………………………..

EVER THE LAND explores the sublime bond between people and their land through a landmark architectural undertaking by one of New Zealand’s most passionately independent Maori tribes, Ngāi Tūhoe.
The setting is the forest region of Te Urewera and Tūhoe are an indigenous people fighting to rebuild and to claim their rights. For the past 150 years, the relationship between the Tūhoe Maori tribe and the New Zealand government has been defined by longstanding grievances over severe colonisation experiences such as illegal land confiscations and the devastating consequences of scorched earth policies. The film captures a period of change and tremendous foresight: Tūhoe are negotiating an apology and settlement from the Crown, and constructing an architectural gem of a community centre using radically sustainable methods. Tradition and environmentalism are brought together, and the film gives us a stirring depiction of Indigenous pride.
The new building is the binding character in this observational documentary that immerses us in a culture that is tightly woven into its land and an architecture that is defined by its intergrity to it. This is a film about past and future, tradition and modernity. Most of all, though, it’s about the grandest hopes—and what it takes to fulfill them.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s