Åpning Potensial

14729360_1870575949842046_3186813696116610533_n
Skisse: Bjørn Tandberg, Tandberg arkitekter AS

POTENSIAL 27.10 – 27.11 2016

Velkommen til åpning av utstillingen Potensial på Galleri ROM

Potensial handler om estetiske uttrykk med utgangspunkt i reparasjon, i bred forstand, fra liten til stor skala.

Ved formgivning av ting, bygninger og steder kan fortid og ”det eksisterende” ofte framstå som begrensninger for nye prosjekter. I utstillingen viser tre arkitektkontor og to kunstnere eksempler på hvordan det å videreutvikle det eksisterende, å reparere, kan være berikende på løsninger og uttrykk.

Rodeo arkitekter, Tandberg arkitekter, Tredje Natur, Kari Steihaug og Kristoffer Myskja er invitert til samme utfordring: å utforske og uttrykke estetisk potensial i reparasjon. Det har endt i en utstilling med ulike, men gjensidig berikende uttrykk.

Reparasjonens potensial ligger ikke i det universelle og perfekte, men i det unikt tilpassede og kontinuerlig fleksible. Dette overskrider om du arbeider med stopping av votter eller restaurering av natur i byrom.

Utstillingen er andre del av prosjektet REPAIR – Galleri ROM sin pågående utforsking av estetikk, etikk og pragmatikk i reparasjon.

Utstillingen er også en del av Tegnebiennalen 2016: Skissen

Kuratorer: Eva Bakkeslett, Ola Sendstad og Elise Storsveen
Produsent: ROM

Mer info om Potensial og ROMREPAIR se www.romrepair.no

Skisse: Bjørn Tandberg, Tandberg arkitekter AS

———————————-

Tegnebiennalen 2016 har tema SKISSEN.
Biennalens hovedkurator er kunstneren Elise Storsveen.

Biennalen vil vise arbeider fra 51 kunstnere fordelt på 11 visningssteder, samt en autonom 12. utstilling.

http://www.tegnerforbundet.no/tegnebiennale/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s