Bilder fra åpninga av Potensial

Bilder fra åpningen av utstillingen POTENSIAL på ROM 27.10.16
Images from the opening of POTENSIAL at ROM Oct. 27th 2016.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s