REPAIRBLOG

det-norske-hus-1500_1000-1_1000

Utstillingsåpning: Little Norway 8 september

Etter 123 år vender stavkirkepaviljongen som representerte Norge på verdensutstillingen i Chicago i 1893 hjem. En gigantisk dugnadsinnsats fra en gjeng driftige pensjonister i Orkdal har gjort drømmer til virkelighet. Under Oslo Arkitekturtriennale 2016 viser Galleri ROM utstillingen Little Norway. Kunstnerkollektivet Bureau Detours (DK) og arkitektkontoret Gamle3Hus (N) har i samarbeid med pensjonistene fra Orkdal laget en mangefasettert og engasjerende utstilling med utgangspunkt i stavkirkepaviljongen. Her smelter dugnad og entusiasme sammen med viktige spørsmål om å uttrykke, skape og gjenoppbygge tilhørighet.

Utstillingen Little Norway utforsker den norske stavkirkepaviljongen i en samtidskontekst. Her iscenesettes fragmenter fra paviljongen og dens fascinerende historie. Det berører tema som representasjon, identitet, transformasjon, reparasjon, bevaring, mobilitet, tilpasningsdyktighet, røtter og forankring. Selve dugnaden som fenomen er også en viktig bærebjelke.

Utstillingen Little Norway er første del av Galleri ROM sitt REPAIR-program kuratert av Eva Bakkeslett og Ola Sendstad.

Utstillingen Little Norway er Galleri ROMs bidrag til Oslo arkitekturtriennale 2016: After belonging og Kulturminnedagene 2016: Se hva vi kan!

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til åpning av utstillingen torsdag den 8. september kl. 18 på Galleri Rom.

 Exhibition opening: Little Norway

After 123 years the stave church pavilion that represented Norway during The Chicago World’s Fair in 1893 is returning home. A giant combined effort by a group of enterprising pensioners in Orkdal has made a dream come true. During the Oslo Architecture Triennial 2016 Gallery ROM will show the exhibition Little Norway. The artists’ collective Bureau Detours (DK) and the architectural firm Gamle3Hus (N) will, in collaboration with the pensioners from Orkdal, make a vigorous and engaging exhibition based around the stave church pavilion. Here enthusiasm and cooperation fuses with important questions about expressing, creating and rebuilding a sense of belonging.

The exhibition Little Norway explores the Norwegian stave church pavilion in a contemporary context. Here fragments from the fascinating history of the pavilion are being staged. The script includes issues of representation, identity, transformation, repair, conservation, mobility, adaptability, roots and anchoring. The significance of voluntary endeavours as a phenomenon is also an important pillar in the project.

The exhibition Little Norway is the first part of the REPAIR program at Gallery ROM curated by Eva Bakkeslett and Ola Sendstad.

The exhibition Little Norway is the contribution of Gallery ROM to The Oslo Architecture Triennial 2016: After Belonging and to The Cultural Heritage Days 2016.

We warmly welcome you to the opening of the exhibition on Thursday the 8th September at 6PM at Gallery Room.https://www.facebook.com/ROM-for-kunst-og-arkitektur-151538413930/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s