Deltakere i Potensial

STOPP av KARI STEIHAUG 

 

Om å stoppe og stoppe opp, om tid og slitasje, og om å reparere ordet som forsvant. Stoppet vest, stoppede votter, bok, skrin og stoppe-workshop.

Kari Steihaug er kunstner og arbeider med installasjoner og funnete objekter, med tid og forgjengelighet, historie og håndverk som sentrale tema. Hun legger til og trekker fra, søker et da og et nå, minne og hukommelse, det kollektive og private, det intime og monumentale.

Hun har stilt ut nasjonalt og internasjonalt, bl.a: Unraveled Contemporary Arts Center, Cincinnati, US 2016. Bloom, International Fashion Art Exhibition, China 2015. Textile Biennial, Rijswijk Museum, 2015. Myke Monumenter Kode Bergen 2015. Rommet du sier vi ikke har Luleå Kunsthall.2014, SE. Archive: The Unfinished Ones, Kunstnerforbundet, Oslo. Arvegods Kode, Bergen. Rest  Henie Onstad Kunstsenter. Ruudukko Marmara University, Istanbul, TR. Threaded/Eingefädelt Landeshaus, Gallery, DE. A Thousand threads Lillehammer Kunstuseum. Cloth and Memory Salts Mill, UK. Etter Markedet Haugar Kunstmuseum. Neverending Story NOoSphere, New York 2012 Representert: Lillehammer Kunstmuseum, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo, Oslo Kommunes Kunstsamlinger, Kode Bergen. København Billedkunstutvalg, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Vestra Gøtalandregionen, Norsk Kulturråd.

Video fra Kari Steihaugs stoppeverksted under utstillingen.  Foto og produksjon:  Jannik Abel.

 

 


APPARATUS #2: PANTOGRAFINNRETNING av KRISTOFFER MYSKJA

 

Pantografen er en mekanisme fra 1600-tallet først konstruert for å kopiere tegninger og kart fra et ark til et annet. I Apparatus #2: Pantografinnretning har kunstneren tatt utganspunkt i denne mekanismen, men forsøkt å videreutvikle den til ikke bare å kopiere todimensjonale motiver men i stedet, via pantograf armen og linser, overføre motiver fra virkelighet over på papir.

Kristoffer Myskja er fra Trondheim, og fullførte sin utdannelse ved Kunsthøgskolen i Oslo i 2008. Han lager mekaniske skulpturer som ofte lodder dypere filosofiske problemstillinger. Gjennom samspillet mellom en poetisk nysgjerrighet og en utførlig håndverksmessig presisjon har Myskja skapt sin egen kunstneriske nisje. Han lar publikum møte et univers der maskiner går i dialog med det menneskelige.”Jeg arbeider primært med problemstillinger rundt teknologi og menneskers bruk av den, men også en bredere, mer generell utforskning av systemer i endring og krefter som påvirker hverandre.” Myskja har deltatt blant annet på NADA Art Fair i New York og stilt ut ved Ikon Gallery i Birmingham og Museum Tinguely I Basel. Han har også hatt flere større utsmykkingsoppdrag.


HELGESENSGATE 1 (FOSSVEIEN 19) –  ET BYGG TILRETTELAGT FOR ALLE av TANDBERG ARKITEKTER

 

Det har gått 10 år siden vi tegnet den første skissen til i dag  hvor  bygget konkret bygges. Dette har vært en prosess hvor idealer, ønsker regler og politikk møtes. Med fokus i tegning og modell viser vi her prosess og slik huset er tegnet. Det gamle og nye huset, et lite teaterstykke.

Tandberg arkitekter AS

Kontoret jobber med arkitektur som innholdsbærer. By og land trenger  tydelige og ekspressive historier fremfor overflate. Sammen med fortellingen handler dette om primærkonstruksjon, byggetradisjon og bygningsklima.


ÅPNE DØRER av RODEO ARKITEKTER

Hva er det som har gått i stykker? Innenfor arkitekturen reparerer vi ofte i situasjoner der ingenting er fysisk ødelagt. Kravene vi stiller til det fysiske rundt oss endrer seg gjerne før noe blir utslitt eller ødelagt.

Installasjonen som utgjør Rodeos bidrag til Repair: Potensial er en serie utgåtte dører som har mistet sin immaterielle verdi, og som har måttet tilpasse seg et nytt rom – kanskje som døråpnere til en måte å tenke på.

Rodeo Arkitekter er et tverrfaglig arkitektkontor basert i Oslo som består av arkitekter, urbanister og samfunnsvitere. Siden oppstarten i 2007 har Rodeo etablert seg som et av landets ledende fagmiljø innen arkitektur og planlegging.


ENGHAVEPARKEN OG VINGE av TREDJE NATUR

Har du nogensinde set en spurvehøg slå en due ihjel på det indre Nørrebro? For bynaturen er ikke blot det grønne pynt mellem husene, men kan også give os en dybere forståelse af de sammenhænge, der hele tiden sker i naturen. Bynaturen er både det intuitivt meningsskabende, som f.eks. træerne i byen, men rummer også en skjult fortælling, der først bliver synlig ved usædvanlige hændelser, som da vandet strømmede gennem de københavnske gader under skybruddet i 2011.

Flemming Rafn Thomsen, Founding Partner, Tredje Natur

Enghaveparken

København oplevede i 2011 et 1.500-års skybrud, der forårsagede skader for 5,5 milliarder fordelt på over 90.000 individuelle. Det er almindeligt anerkendt at klimaforandringerne forårsager de ekstreme vejrhændelser. I 2014 oplevede København endnu et 1.000-års skybrud. Dermed oplever vi nu 1000-årshændelser med 3 års mellemrum. København er i direkte forbindelse nu i gang med at klimatilpasse byen og de næste 20 års investeringer skal levere ind til byens klimasikring.

Enghaveparken er udpeget som centralt skybrudsanlæg der skal akkumulere 24.000 M3 skybrudsvand, der blandt andet kommer fra det nye Carlsberg byudviklingsområde. Samtidig er parken under fredningsbehandling som et nyklassicistisk ’masterpiece’ bl.a. indeholdende Arne Jacobsens (dansk funktionalismes godfater) første værker. Gennem den nyklassicistiske ’arv’ formår TREDJE NATUR at ’repararere’ parkens topografi, således at parken i fremtiden opsamler massive mængder regnvand. Den optimerede topografi opnår hybride funktioner som amfiteater og 800 m lang københavnerbænd. Regnvandet anvendes til rekreativ brug, ny biodiversitet og skøjteanlæg mv. inkluderes i parkens fornyelse. Efter færdig udførelse fredes parken med TREDJE NATURs nye design og funktionalitet til evig tid af Kulturstyrelsens fredningsinstans.

Enghaveparken: COWI, TREDJE NATUR og Platant.

Vinge

Danmark er verdens mest intensivt udnyttede industrilandskab, hvor 2/3 af arealet benyttes til monokulturel stordrifslandbrug – hvilet fuldstændig har ødelagt de oprindelige natursammenhænge. Byen er oprindeligt tænkt som naturens modsætning, men hvilken meningsfuld sondring er gældende, når der ikke længere eksisterer natur udenfor bygrænsen? Vinge er et bud på at naturudvikle og byudvikler i et og samme greb. Byen er Danmarks største udviklingsområde, og naturen er en integreret del af byens brand. Vinge genforener beboerne med naturen i en nyskabt bynatursammenhæng og genskaber de økologiske sammenhænge på pløjemarkerne.

Stationen arbejder videre med en kulturel forståelse af områdets naturlige istidslandskab, og dermed nytænkes stationens traditionelle funktionsseparerede områder i en ny sammenhængede topografi. Dermed opnås en ny type station og urbant krydsningspunkt, der har karakter af en offentlig horisontal katedral, hvor mennesker, infrastruktur og natur forbindes i et nyt topologisk rum.

Vinge Station og centrum: Henning Larsen Architects, TREDJE NATUR, MOE, Atkins og RPA.

Tredje Natur (DK) utformer konkrete strategier for fremtidens hybride byer gjennom ideer, forstyrrelser, prosjektforslag, utvikling av kunnskap og samarbeid. Vårt blikk er rettet mot steder der det regulerte og uregulerte kan møtes og skape nye historier. Vi er fascinert av kraften og potensialet som den menneskeskapte naturen genererer og vil kortslutte de inngrodde skillene mellom by og landskap i dansk arkitektur. Tredje Natur undersøker byens blindsoner og skaper rom, konstellasjoner og nye betydninger, ved at naturen og byen er i stadig endring.