Presse Potensial

Arkitektur N, Nr 1/2017 Reparasjonens potensial og Leder av Ingerid Almaas

screen-shot-2017-02-24-at-10-41-05

 

 

Reparasjonens potensial PDF faksimile

 
screen-shot-2017-02-24-at-10-40-53

Sokkene (Leder) PDF Faksimile