Deltakere Little Norway

ROM har engasjert kunstnerkollektivet Bureau Detours (DK) og arkkitektkontoret Gamle3Hus (N) som i tett samarbeid med Prosjekt Heimatt, bestående av en gjeng driftige pensjonister fra Orkdal, har laget prosjektet Little Norway som vises under Oslo Arkitekturtriennale. Her formidles gamle og nye historier, ideer og fortellinger gjennom kunstneriske og arkitektoniske uttrykk.

jaco_g3h       lina_g3h

Gamle3Hus ved arkitektene Jacob Schroll og Lina Marie Aakerøy

 

dsc_0165

Bureau Detours ved arkitektene Ida Martin, Laura Kieler og kunstner Benny Henningsen

 

Dugnadsgjengen_Orkdag.jpg

Prosjekt Heimatt ved 40 driftige pensjonister fra Orkdal som har igangsatt og driver prosjektet med å få stavkirkepaviljongen hjem til Orkdal. Alt arbeidet foregår på dugnad.