Occupy, Resist, Produce

fabbrica_del_cioccolato_confronting_24

Galleri ROM viser videoinstallasjonen Occupy, Resist, Produce av Dario Azzellini og Oliver Ressler 23. februar – 9. april. Tre viktige fortellinger om motkultur og samhold.

Velkommen til åpning på Galleri ROM torsdag 23. februar klokken 19:00. 

Den økonomiske krisen som begynte i 2007 førte til massive oppsigelser, og etterlot tusenvis av arbeidsledige arbeidere med lite håp om en annen jobb. Deres svar var å sette arbeiderkontroll tilbake på dagsorden i Europa. Tidligere hadde dette skjedd nesten utelukkende i Latin-Amerika der fabrikker hadde blitt okkupert av rammede arbeidstakere.

I de fleste tilfeller er okkupasjon ikke et bevisst skritt mot arbeiderkontroll, men et middel i arbeidernes kamp mot nedleggelse av et produksjonssted eller en bedrift eller flytting av produksjonen til et annet land. Ofte gir okkupasjonen ikke noen konkrete resultater. “Occupy, Resist, Produce” fokuserer på de sjeldne og bedre organiserte tilfellene der formålet med kampen er å bringe produksjonen under kontroll av arbeiderne. Arbeiderne gjøre mer enn å protestere. De tar initiativ og blir pådrivere, bygger flate, sosiale relasjoner på produksjonsstedene og vedtar mekanismer for direkte demokrati og kollektive beslutninger. De rammede arbeidsplassene gjenoppfinner således seg selv, bygger forbindelser med lokalsamfunn og blir til sosiale bevegelser.

“Occupy, Resist, Produce” består av tre filmer på okkuperte fabrikker i Milano, Roma og Thessaloniki. I disse tilfellene fant arbeiderne måter å organisere arbeidet under sin egen kontroll. Hver film er basert på samtaler med arbeiderne. Arbeiderforsamlinger, som det viktigste beslutningsorganet – har blitt filmet. Disse er grunnleggende for å gjenkjenne forskjellene mellom situasjoner, sammenhenger og praksis i de tre ulike arbeiderstyrte bedriftene, men det er også viktig for å forstå at arbeiderkontroll og okkupasjon av arbeidsplasser er en sosiopolitisk handling snarere enn kun en økonomisk prosedyre.

Maflow, en multinasjonal produsent av bildeler basert i Milano, lukket sine produksjonsanlegg i 2009. Innehaveren Italian Lifestyle Partners var gått konkurs og ble anklaget for svindel. Arbeiderne begynte en kamp for å gjenåpne anlegget i egen regi. I 2013 okkuperte de anlegget, og siden den dagen har 20 arbeidere deltatt på heltid i prosjektet og ”gjenoppfunnet” seg selv og fabrikken, som de har omdøpt til RiMaflow. Arbeiderne begynte å resirkulere datamaskiner og elektroniske husholdningsapparater, åpnet en bar og kafeteria og organiserte et loppemarked og kulturelle aktiviteter i samarbeid med lokalsamfunnet. De har også bygget allianser med lokale, økologiske landbruksprodusenter og laget en solidaritets butikk for disse produktene.

Officine Zero, tidligere RSI (Rail Service Italia), spesialiserte seg tidligere på vedlikehold og reparasjon av sovevogner. Da den italienske jernbanen stoppet nattogene i desember 2011 ble RSI nedlagt. 20 arbeidere fra en arbeidsstyrke på nesten 60 nektet å godta nedleggelsen, og i februar 2012 okkuperte de arbeidsplassen sin. I 2013 ble Officine Zero offisielt grunnlagt som en ”økososial” fabrikk. Officine Zero er bokstavelig talt null sjefer, null utnyttelse, null forurensning, som det nye slagordet uttrykker det. I et halvt dusin verksteder for snekring, metallarbeider og generelle reparasjoner, fokuserer arbeiderne på Officine Zero hovedsakelig på reparasjon og gjenvinning av husholdningsapparater, datamaskiner og møbler. Det kollektive prosjektet har som mål å transformere det tidligere sovende bilverkstedet  til industriell gjenbruk og et senter for gjenvinning.

Vio.Me. i Thessaloniki produserte opprinnelig industrielt lim, isolasjon og diverse andre kjemiske byggematerialer. I 2010 ble arbeiderne permitterte uten lønn hver 4.-6. uke. I juli 2011 okkuperte arbeiderne anlegget og tok fremtiden i sine egne hender da eieren sluttet å betale lønn. I februar 2013 begynte Vio.Me å produsere økologiske rengjøringsmidler og såpe. Vio.Me dannet et kooperativ for å kunne drive lovlig men det er ikke et tradisjonelt kooperativ. Arbeiderne anser ikke selskapet som deres eiendom men et felles gode som bør tjene samfunnet. Vio.Me. har “solidaritets støttespillere” som betaler en månedlig avgift og får Vio.Me. produkter i bytte. Denne solidaritet gruppen støtter også arbeider mobiliseringen.

 


Occupy, Resist, Produce er en del av Galleri ROM sin pågående utforsking av reparasjon som estetikk, pragmatikk og etikk, kuratert av Eva Bakkeslett og Ola Sendstad. www.romrepair.no

fabbrica_del_cioccolato_confronting_23